Директорлар Кеңесі

Турлов Тимур Русланович
Директорлар кеңесінің төрағасы
Гришин Сергей Викторович
Директорлар кеңесінің мүшесі
Садыкова Айгуль Машуровна
Директорлар кеңесінің мүшесі, тауелсіз директор
Аникина Алина Владимировна
Директорлар кеңесінің мүшесі, тауелсіз директор
Биртанов Есжан Амантаевич
Директорлар кеңесінің мүшесі, тауелсіз директор

Қоғам Басқармасының Құрамы

Басқарма келесі құрамда жұмыс істейді:

Керимбаев Азамат Рашидович
Басқарма Төрағасы
Рустанов Аскар Кибадуллаевич
Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары
Сихаев Марлен Айдарович
Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары
Дон Светлана Руслановна
Басқарма мүшесі, Қаржылық директор

Бас бухгалтер

Хон Ирина Эдуардовна
Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру Департаментінің Бас бухгалтері жұмысқа 27.07.2022 ж. Қабылданды